results


 

Grade 5 Results


1. Ho Young Song (36)
2. Jeong Dae Cho (40)
3. Seung Hyun Lee (38)
4. Casper Tsai (37)
5. Jeanne Zara Lim (34)
6. Janet Han (32)
7. Jane Park (34)
8. Alvin Mangaoang (33)
9. Ji Ye Hong (32)
10. Yoo Jung Jin (32)

 

Grade 6 Results


1. Edward (Seung Hyun) Cho (42)
2. Hyung Sun Ku (43)
3. Louis Lee (32)
4. Tony Tianyi Li (36)
5. Anna Ye (35)
6. Young Jin Shin (32)
7. Emily Wu (31)
8. Hae In Kim (29)
9. Ji Yun Ahn (30)
10. Soo Young Kim (29)

 

Grade 7 Results


1. Seong Woo Hong (37)
2. Ursula Anne Lim (46)
3. Ji Sup Kim (41)
4. Angela Li (41)
5. Alexander Gagne (38)
6. Timothy Chu (38)
7. Hou Yao Huang (32)
8. Shan He (35)
9. Hyun Gyu Park (32)
10. Jennifer Xie (31)