results


 

Rankings for candidates not in the top ten will not be released to anyone including the candidates.

 

Grade 5 Results


Top 25 - Sprint and Target Round Standings


1. Shu Hao Li
2. Chang Bin Baek
3. Jeanne Zara Lim
4. So Yeon Kim
5. Jeong Mo Shin
6. Eung Kyu Kim
7. Yoon Ji Jo
8. Ivon Liu
9. Silas Tsui
10. Jina Son
11. David Zhao
12. Sheyna Yeoh Cruz
13. Baek Joon Kim
14. Jacinta Hu
15. Shirley Ye
16. Jong Yeun Cho
17. Hee Sang (Brian) Ro
18. Herald Choi
19. Richard Yoo
20. Yeonjae Song
21. Min Joo Kim
22. Angus Robertson
23. Jay Wang
24. Young Ho (Edward) Go
25. Jia Lee
25. Ang Da Lu Lu
25. Jonathan Chou
25. Jae Eun Byun

 

Top 10 - Countdown Round Standings


1. Shu Hao Li
2. Jeanne Zara Li
3. Chang Bin Back
4. So Yeon Kim
5. Yoon Ji Jo
6. Jeong Mo Shin
7. Eung Kyu Kim
8. Silas Tsui
9. Ivan Lui
10. Jina Son

 

Grade 6 Results


Top 25 - Sprint and Target Round Standings


1. Jae Hyeon Kim
2. Michelle Zhu
3. Philip Jianming Xu
4. Tongtian Liu
5. Alvin Mangaoang
6. Lillian Cao
7. Yun Su (Brian) Cho
8. So Jin Kim
9. Tae Yoon Kim
10. Kwang Won Lee
11. Hyee Rye Chang
12. Forest Sun
13. Dary Chen
14. Daniel Gao
15. Hye Jun Choi
16. Rachel Rou-Chen Lim
17. Dennis Wang
18. Tony Chen
19. Cathy Park
20. Cheng Xi
21. Erin Jang
22. Michael Lai
23. Jaysang Ahn
24. Jack Zhu
25. Yoonjae Lee
25. Don Hyun Cho
25. Rohan Devraj
25. Max Lu

 

Top 10 - Countdown Round Standings


1. Jae Hyeon Kim
2. Alvin Mangaoang
3. Michelle Zhu
4. Philip Jianming Xu
5. Tongtian Liu
6. Tae Yoo Kim
7. Lillian Cao
8. Yun Su (Brian) Cho
9. So Jin Kim
10. Kwang Won Lee

 

Grade 7 Results


Top 25 - Sprint and Target Round Standings


1. Anna Ye
2. David Ju
3. Victor Chang
4. Louis Lee
5. Mike Wang
6. Eric Chen
7. Kun Zhang
8. Joonsang Ha
9. Frank Zhu
10. Timothy Jiang
11. Emily Wu
12. Bei Yuan (Bob) Zhang
13. Zheng Li
14. Yu Hao Huang
15. Valerie Kim
16. Bill Ni
17. Jia Di (Edward) Yang
18. Chan Ho Sohn
19. Rui Zhong Zhang
20. Xinyu Shi
21. Richard Li
22. Yi Heng Jimmy Huang
23. Yun Hee Min
24. Hye Rin Choi
25. George Yan
25. Courtnie Baek
25. Zi Ye Alex Zhang

 

Top 10 - Countdown Round Standings


1. Anna Ye
2. Louis Lee
3. David Ju
4. Victor Chang
5. MikeWang
6. Eric Chen
7. Kun Zhang
8. Joonsang Ha
9. Timothy Jian
10. Frank Zhu